LEKCIJA #3 Fotografsko sveto trojstvo – ISO, ekspozicija, blenda

Velika dubinska oštrina
Nastavljamo sa učenjem. Za početak želim da vas upozna sa tri važna parametra, a to su ISO osetljivost, vreme ekspozicije i otvor blende. Ekponiranost fotografije ili njena dobra, pravilna osvetljenost zavisi od balansa između ova tri parametra. Neću vas opteretiti, za početak, samom teorijom, ali je jako bitno da naučite ova tri parametra i kako se podešavaju.

Reč “fotografija” ima korene u grčkom jeziku i označava “crtanje svetlom” (fotos – svetlo, grafos- pisanje, crtanje). Osnovni princip rada fotoaparata je jednostavan. Svetlost koja je odbijena od predmeta koji fotografišete prolazi kroz objektiv koji je usmerava na CCD ili CMOS senzor.

Ono što je neophodno je da količina svetlosti koja stigne do senzora ne bude niti prevelika niti premala. Zato je potrebno da doziramo količinu svetlosti. To doziranje aparat može odrediti automatski, a možete i vi preuzeti delimičnu ili potpunu kontrolu. 
Navedena tri parametra služe da doziramo količinu svetlosti koja stiže na senzor. Pored uticaja na količinu svetlosti, promena ekspozicije utiče i na likovne aspekte fotografije. Zato ćemo u nastavku teksta objasniti svaki parametar posebno.
ISO osetljivost: najjednostavnije objašnjeno ISO osetljivost predstavlja osetljivost fotomaterijala.  ISO vrednost se povećava ovim redosledom: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800 (H1), 25 600 (H2).Promenom ISO parametra određujemo koliko je senzor osetljiv na svetlost. Veća osetljivost znači da nam je potrebno manje svetla za pravilno eksponiranu fotografiju. Visoke ISO vrednosti dovode do pojave šuma koji degradira detalje i kvari kvalitet i oštrinu fotografije. Količina šuma na senzoru dosta zavisi od kvaliteta i veličine senzora.

https://www.youtube.com/watch?v=RIMw3dn6doI

 Ekspozicija: Ili još vreme ekspozicije, predstavlja dužinu izloženosti fotomaterijala (senzora) svetlosti koja stiže kroz objektiv. Izražava se u delovima sekunde (npr: 1/60, 1/250, itd...) ili u sekundama (1”, 2”,…) ukoliko je vremenski interval duži od sekunde. U kombinaciji sa otvorom blende, podešavanjem vremena eksponiranja određujete koliko će svetla doći do senzora u toku vremena.

http://fotografija.hr/ekspozicija/909/

Ako želite da zamrznete neki objekat u pokretu potrebno je da skratite vreme ekspozicije. Morate voditi računa da ga ne skratite previše, jer će u tom slučaju fotografija biti tamna tj. podeksponirana.

Ako želite da “razmažete” pokret, da dočarate njegovo kretanje, onda je potrebno da produžite vreme ekspozicije. Vreme eksponiranja duže od jedne sekunde najčešće se koristi ako su svetlosni uslovi slabi i nemamo dovoljno svetla za pravilno eksponiranu fotografiju (npr. ako fotografišete noću) i tada je neophodna upotreba stativa da fotografija ne bi bila zamućena zbog „drmanja“ ruke.
Blenda označava veličinu otvora na objektivu kroz koji prolazi svetlost. Promenom vrednosti blende menjate i veličinu otvora. Vrednosti blende se označavaju brojem pored „f“ slova (npr: f1.4, f2.8,  f5.6, f11 itd...). Veći f-broj odgovara manjem otvoru, dok manji f-broj odgovara većem otvoru. Pravilo je da se ukoliko su slabi svetlosni uslovi, koristi veći otvor blende, tj. manji f-broj jer će tada više svetlosti doći do senzora u jedinici vremena.

http://everydayhdr.com/beginners-guide-fstops-and-iso/

Veći otvor blende daje manju dubinsku oštrinu, (zamućenje pozadine u odnosu na objekat u fokusu, bokeh efekat). Ovaj efekat se često koristi u portretnoj fotografiji. Za razliku od portretne fotografije za fotografisanje pejzaža se koristi manjii otvor blende, jer se na taj način dobija veća dubinska oštrina, a samim tim i oštar kadar u celosti. 

Bokeh efekat

Do fotkanja! :)


Sve moje radove možete pogledati na FB strani Spoma Avramov Photography


CONVERSATION

0 komentara:

Постави коментар

Back
to top